Haberler / Duyurular Duyurular  İ L A N

T.C.
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
       
             Belediye Meclisinin 10.10.2019 tarih ve 019000108 nolu kararı ile onaylanan, İlçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi, 600 Nolu Sokak, 601 Nolu Sokak, 602 Nolu Sokak ve 604 Nolu Sokağa cepheli, tapunun 57 (İmar:20L-III-a/20L-III-d) pafta, 389 ada, 205 parsel sayılı 11893,40m2 yüz ölçümlü, tamamı Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazda Milli Eğitim Bakanlığı’nca mevcut binalara ilave olarak 8 derslikli bir anaokulu yapımı planlandığından İmar Planında Ortaokul Alanı olan parselin Anaokulu Alanı ve Ortaokul Alanı olarak plan değişikliği ve yine aynı parselde 604 Nolu Sokak tarafındaki 20.00 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 5.00 metreye düşürülerek gerekli yeterliliğe sahip bir şehir plancısına hazırlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden alınan PİN numarası (Plan İşlem Numarası): UİP-1943,53, NİP:21425,21 olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik Paftaları, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişiklik Paftası ve Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Raporunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendi gereğince, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği çerçevesinde 15.10.2019 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile Belediye    Sarayı İlan Panosunda askıya asılmıştır.
 
         
              Sayın Halkımıza duyurulur.


 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.