Haberler / Duyurular Duyurular  İ L A N

T.C.
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

               Belediye Meclisinin 04/10/2019 tarih ve 019000105 sayılı kararı ile onaylanan, İlçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi, tapunun 58 (İmar:20L-IV-b) pafta, 18 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde kalan yaya yolunun 3.00 metre olarak tadilatının yapılması hususunda İller Bankası A.Ş.’nin 25.07.2018 tarih ve E.32478 sayılı görüş yazısına istinaden taşınmaz sahibi tarafından gerekli yeterliliğe sahip bir Şehir Plancısına konu ile ilgili olarak hazırlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nden alınan PİN (Plan İşlem Numarası): UİP-1943,52 olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Paftası ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporunun, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendi gereğince, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği çerçevesinde 15.10.2019 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile Belediye Sarayı İlan Panosunda askıya asılmıştır.
 
       
               Sayın Halkımıza duyurulur.


 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.