Haberler / Duyurular Duyurular  İ L A N

T.C.
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 
             Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 019000117 sayılı kararı ile onaylanan, İlçemiz Hacıhasan (Yeni: Atatürk) Mahallesi, 7 metrelik imar yolu ile 37 No’lu Sokak ve 14 No’lu Sokak’a cepheli, tapunun 72 (İmar:19L-II-b) pafta, 654 ada, 125 parsel sayılı 1725,00m2 miktarındaki mülkiyeti Babaeski Belediyesi adına kayıtlı taşınmaz, imar planında Çocuk Bahçesi alanında kalmaktadır. Çocuk Bahçesi alanında yer alan taşınmazın park alanı olarak kullanılmaya başlanmasından dolayı, bu alanın halihazır durumuna uygun “Park Alanı” olarak plan  tadilatının  gerekli yeterliliğe sahip özel şehir plancısına hazırlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden alınan PİN numarası (Planİşlem Numarası):UİP-1943,54, NİP:21425,22 olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik Paftası, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişiklik Paftası ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendi gereğince, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği çerçevesinde 11.11.2019 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile Belediye Sarayı İlan Panosunda askıya asılmıştır.
 
          Sayın Halkımıza duyurulur.
 

 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.