Babaeski Hangi Hizmeti Nasıl Alırsınız  İNŞAATA BAŞLAMA VE BİTİRME KOŞULLARI
- Ruhsat tarihinden itibaren inşaata başlama süresi 2 (iki) yıldır.
- İki yıl içinde inşaata başlanılmazsa ruhsat hükümsüz sayılır. 
- İki yıl içinde inşaata başlanıp 5 (beş) yıl içinde bitirilmezse ruhsat yine hükümsüz sayılır.
- Bu durumda inşaatın devamına izin verilmez. 
- Mal sahibinin talebi ile yeniden ruhsat düzenlenir ve inşaatın devamına izin verilir. 

 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Baþkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  Ýletiþim
  E-Borç Sorgulama
  Ýmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masasý
  Bilgi Edinme
  Kan Bankasý
  Ücrete Tabi Ýþler
Babaeski Belediye Baþkanlýðý Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELÝ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleþme No'lu Ýnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkýnma Ajansý tarafýndan
 finanse edilmektedir.