HABERLER / DUYURULAR
Duyurular

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden

Belediye Meclisinin 07.06.2024 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanan, Babaeski (Kırklareli) Belediyesi İlave ve Revizyon İmar Planı için, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 1163 ada, 17, 18 ve 19 parsel sayılı taşınmazlara yapılan itiraza ilişkin değişikliğe ait 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b (Ek cümle:14.02.2020-7221/6.md.) hükmü gereği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden alınan, teklif numarası 391056731 PİN:UİP-391056774 olan, 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı paftaları ve Plan Raporu;

Belediye Sarayı İlan Panosunda,

Babaeski Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde,

Hamidiye Mahalle Muhtarlığımızda 02.07.2024 tarihinde bir ay süre ile Muhtarlık Panosunda askıya asılmıştır.

 

Sayın Halkımıza duyurulur.