HABERLER / DUYURULAR
Duyurular

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Belediye Meclisinin 06.10.2023 tarih ve 023000204 sayılı kararı ile onaylanan, Babaeski (Kırklareli) Belediyesi İlave ve Revizyon İmar Planı için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b (Ek cümle:14.02.2020-7221/6.md.) hükmü gereği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden alınan, teklif numarası 391030320 PİN:UİP- 391030356 olan, 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı paftaları ve teklif numarası 391030341 PİN:NİP-391030357 olan, 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Paftaları ve Plan Raporları;

  Belediye Sarayı İlan Panosunda,

Babaeski Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde,

Atatürk, Cumhuriyet, Dindoğru, Fevziçakmak, Gazikemal, Gaziosmanpaşa, Hacıhasan, Hamidiye, Kurtuluş Mahalle Muhtarlıklarımızda 26.10.2023 tarihinde bir ay süre ile Muhtarlık Panosunda askıya asılmıştır.

  Sayın Halkımıza duyurulur.