Haberler / Duyurular Duyurular  İ L A N
T.C.
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 
             Belediye Meclisinin 03.09.2021 tarih ve 021000132 sayılı kararı ile onaylanan, İlçemiz Atatürk Mahallesi tapunun 19L-II-b pafta, 200 ada, 117 parsel sayılı İmar Planında Trafo Alanı olan, mevcut trafo binasının bulunduğu ve Belediye Meclisinin 07.06.2006 tarih ve 58 sayılı kararı ile kesinleşen 271 Nolu Plan Tadilat Paftasındaki (19L-II-b) Trafo Binası Yerinin Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Yatırımlar Direktörlüğü Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü’nün Belediyeye verdiği yazı ve özel şehir plancısının hazırladığı plan paftası ve raporunda belirtildiği gibi trafo alanının kaldırılarak Endüstri Meslek Lisesi Alanı olarak değiştirilmesine,
 
Yeni Trafo yerinin ise, Atatürk Mahallesi tapunun 20L-III-c Pafta, 200 Ada, 116 Parselin Osmaniye Yolu Sokak ve 7.00 metrelik imar yolu üzerinden kolay ulaşım sağlayacak şekilde sokak cephesine kaydırılmasına ait hazırlatılan ve Plan teklif numarası 39076789 olan ve PİN-UİP=39350108 ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Paftaları ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendi gereğince, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği çerçevesinde 15.09.2021 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile Belediye Sarayı İlan Panosunda askıya asılmıştır.
 
Bununla birlikte, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi / b (Ek paragraf 14.02.2020-7221/6.md) gereği, Atatürk Mahallesi Muhtarlığımızda 15.09.2021 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile Muhtarlık Panosunda askıya asılmıştır.
 
Sayın Halkımıza duyurulur.

Diğer İçerikler
İ L A N
İ L A N
İ L A N
 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.