Haberler / Duyurular Duyurular  İLAN
T.C.
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 
 
        İlçemiz Fevziçakmak Mahallesi 386 nolu sokak üzerinde Dış Kapı No: 13 adresinde bulunan, kadastronun  35 pafta,  129 ada,  11 parsel sayılı mülkiyeti Emin ÇÖKEN, Nurten GÜLKIRAN, Yıldız ÇÖKEN, Erdem ÇÖKEN adlarına hisseli olarak kayıtlı olan, tapuda niteliği bahçeli kerpiç ev olarak tescilli taşınmaz üzerinde, parselin ön cephesinde yola sıfır vaziyette bir katlı yığma şeklinde kerpiç, tuğla ve kiremitten yapılma ve parselin sol yan cephesi ile arka cephesinde bir katlı yığma şeklinde yapılma tehlikeli yapılara, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.Maddesi gereği  17 / 03 / 2021 tarihinde Belediyemizce Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı Raporu düzenlenmiş, birer nüshası tehlikeli yapılara asılmış, bir(1) nüshası tebliğ yerine kaim olmak üzere Mahalle Muhtarına elden tebliğ edilmiş olup, aynı Kanun gereği otuz(30) gün süre ile ilgililere ilanen duyurulur.
 
 
       Pınar KESİMOĞLU           Erhan KOLDAŞ         Arif AKBAŞ           Lütfi EVCİMEN              
  İmar ve Şehircilik Müdürü      İnşaat Mühendisi    Elektrik Teknikeri     İnşaat Teknisyeni         
           
 
 
NOT: İş bu İlan Varakası; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.maddesi gereği Belediyemiz internet sahifesinde ilgililere otuz(30) gün süre ile ilan edilmek üzere hazırlanmıştır.


Diğer İçerikler
İLAN
İ L A N
İ L A N
 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.