Haberler / Duyurular Duyurular  İLAN
             Belediye Meclisinin 01.04.2021 tarih ve 02100052 sayılı kararı ile onaylanan, İlçemiz Dindoğru Mahallesi, tapunun 39 (İmar:21K-IV-c/21K-IV-d) pafta, 238 ada, 37 (eski:5) parsel sayılı taşınmazdaki “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Biyokütle)” plan tadilatını ve bu plan tadilatını içeren Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarih ve 020000107 sayılı kararının iptaline ve Belediye Başkanlığı tarafından, anılan parsel için “Sanayi Tesis Alanı” olarak hazırlatılan Plan işlem numarası: UİP-39519724 NİP-39473068 olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Paftası, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Paftası ve Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendi gereğince, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği çerçevesinde 12.04.2021 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile Belediye Sarayı İlan Panosunda askıya asılmıştır.
 
 
 
Sayın Halkımıza duyurulur.


Diğer İçerikler
İLAN
İ L A N
İ L A N
 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.