Haberler / Duyurular Duyurular  İ L A N
T.C.
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


             İlçemiz Hacıhasan Mahallesi Şen sokak üzerinde Dış Kapı No: 10 adresinde buluan, kadastronun 6 pafta,  57 ada,  49  parsel sayılı mülkiyeti İbrahim DÜNDAR ve Muzaffer DÜNDAR adlarına hisseli şekilde kayıtlı olan, tapuda niteliği arsa olarak tescilli taşınmaz üzerinde, Şen sokak tarafında parsel sınırında, kuzeyden komşu parsele bitişik şekilde bir katlı yığma şeklinde kerpiçten yapılma tehlikeli yapıya 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.Maddesi gereği  18 / 02 / 2022 tarihinde Belediyemizce Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı Raporu düzenlenmiş, bir(1) nüshası tehlikeli yapıya asılmış, bir(1) nüshası tebliğ yerine kaim olmak üzere Mahalle Muhtarına elden tebliğ edilmiş olup, aynı Kanun gereği otuz(30) gün süre ile ilgililere ilanen duyurulur.
                             
                                                                                                          
                            
                              Erhan KOLDAŞ                     Gökçe ER                       Lütfi EVCİMEN
                                 İnşaat Mühendisi                     Mimar                           İnşaat Teknisyeni
              

 
                                                                                                                              Pınar KESİMOĞLU
                                                                                                                                İmar ve Şehircilik Müdürü
     

 


 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.