Haberler / Duyurular Duyurular  İ L A N
T.C.
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


İlçemiz Hacıhasan Mahallesi Şen sokak üzerinde Dış Kapı No: 14 adresinde bulunan, kadastronun 6 pafta,  57 ada,  44  parsel sayılı mülkiyeti Mürüvvet BABACAN adına kayıtlı olan, tapuda niteliği avlulu kerpiç ev olarak tescilli taşınmaz üzerinde parselin sol tarafında kuzeyden komşu parsellere bitişik şekilde bir katlı yığma şeklinde kerpiçten yapılma ana bina ile yine parselin sağ tarafında güneyden komşu parsele bitişik şekilde bir katlı yığma olarak kerpiçten yapılma müştemilat yapılma tehlikeli yapılara, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.Maddesi gereği 18 / 02 / 2022 tarihinde Belediyemizce Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı Raporu düzenlenmiş, birer nüshası tehlikeli yapılara asılmış, bir(1) nüshası tebliğ yerine kaim olmak üzere Mahalle Muhtarına elden tebliğ edilmiş olup, aynı Kanun gereği otuz(30) gün süre ile ilgililere ilanen duyurulur.Erhan KOLDAŞ                        Gökçe ER               Lütfi EVCİMEN
   İnşaat Mühendisi                        Mimar                   İnşaat Teknisyeni
              
  
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                         Pınar KESİMOĞLU
                                                                                                          İmar ve Şehircilik Müdürü


 

 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.