Haberler / Duyurular Duyurular  İ L A N
T.C.
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


İlçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Dış Kapı No: 83 adresinde bulunan, kadastronun 57 pafta,  420 ada,  89  parsel sayılı mülkiyeti Arif ARGIN adına kayıtlı olan, tapuda niteliği tarla olarak tescilli taşınmaz üzerinde parselin ön cephesinde sol yan cepheden(güneyden) komşu parsele bitişik şekilde bir katlı yığma şeklinde tuğladan yapılma ana bina ile yine parselin arka cephesinde batı tarafında komşu parsele bitişik şekilde bir katlı yığma olarak biriketten yapılma müştemilat şeklindeki tehlikeli yapılara, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.Maddesi gereği  18 / 02 / 2022 tarihinde Belediyemizce Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı Raporu düzenlenmiş, birer nüshası tehlikeli yapılara asılmış, bir(1) nüshası tebliğ yerine kaim olmak üzere Mahalle Muhtarına elden tebliğ edilmiş olup, aynı Kanun gereği otuz(30) gün süre ile ilgililere ilanen duyurulur.
 
 
                                                                               
                                  Erhan KOLDAŞ                             Gökçe ER                                          Lütfi EVCİMEN              
                                  İnşaat Mühendisi                             Mimar                                              İnşaat Teknisyeni         
              
 
                                                                                                                         

                                                                                                                                                      Pınar KESİMOĞLU
                                                                                                                                                  İmar ve Şehircilik Müdürü 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.