Haberler / Duyurular Duyurular  İ L A N
T.C.
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

      İlçemiz Dindoğru Mahallesi Dr. Ünal BAYSAN Caddesi üzerinde Dış Kapı No: 24/1 ve 24 adresinde bulunan, kadastronun 47 pafta,  113 ada,  10  parsel sayılı mülkiyeti Cafer DERLEYEN adına kayıtlı olan, tapuda niteliği bahçeli kerpiç ev olarak tescilli taşınmaz üzerinde parselin sol tarafında kuzeyden komşu parsele bitişik şekilde bir katlı yığma olarak biriketten yapılma ana bina ile yine parselin sağ tarafında güneyden komşu parsele bitişik şekilde bir katlı yığma olarak biriketten yapılma ana bina şeklindeki tehlikeli yapılara, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.Maddesi gereği  02 / 08 / 2022 tarihinde Belediyemizce Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı Raporu düzenlenmiş, birer nüshası tehlikeli yapılara asılmış, bir(1) nüshası tebliğ yerine kaim olmak üzere Mahalle Muhtarına elden tebliğ edilmiş olup, aynı Kanun gereği otuz(30) gün süre ile ilgililere ilanen duyurulur. 02 / 08  / 2022
 
 
 
                                         Kemal BUDAK                                     Gökçe ER                          Lütfi EVCİMEN
                                       İnşaat Mühendisi                                     Mimar                             İnşaat Teknisyeni
              
 
 
 
                                                                                           Pınar KESİMOĞLU
                                                                                          İmar ve Şehircilik Müdürü


 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.