Babaeski Babaeski Tarihi  1892 Yili Edirne Salnamesine Göre (Baba-i Atik) Babaeski Kazasi
  Edirne Valilerinden Hacı Ahmet İzzet Paşa'nın isteği üzerine hazırlanarak, Edirne Vilayet Matbaasında basılmış olan 1892 yılı Edirne Salnamesi, daha önce çıkmış olan salnamelerden farklı olarak, tarihi bilgiler ile birlikte önemli bilgiler de içermektedir. Edirne Vilayeti ve buna bağlı sancak ve kazaların geniş olarak anlatıldığı bu salnamede Baba- eski le ilgili olarak ta şunlar yazılıdır:
     İstanbul demiryolu üzerinde, Lüleburgaz, Uzunköprü, Havsa, Hayrabolu, Kırkkilise kazalarıyla çevrili, Kırkkilisenin 30 km. güneyinde, Edirne'nin 50 km. güneydoğusunda Ergeneye akan büyük derenin batı kenarında ve demiryolunun 10 km. kuzeyinde bulunmaktadır.

 

"İnsan resimleri görülen yer, Bulgarlar'ın özel amaçla yıktırdığı minarenin kesitidir. Bu camii'in minaresini 1328 (1912) istilasinda Bulgarlar, Camii'i kiliseye çevirmeye kalkişmiş idiler. İstirdattan sonra minarenin tamiri için yapılan keşifnameye 7 bin altin konuldu. Gemişler neler harcamışlar."

Babaeski'de Fatih Sultan Mehmet Çesmesi

     Demiryolu istasyonunda 50'ye yakin mağaza ve dükkan bulunup, büyük ölçüde zahire ihracati buradan yapılır.

     Kasaba içindeki 4 mahalledeki 320 evde 1149 Müslüman, 246 evde 989 Hıristiyan ve 1 evde 9 Yahudi vardır.

     347 dükkan, 4 han ve ortaokulla beraber 5 okul, 2 cami, 1 tekke, 1 kilise, 1 hükümet konaği, 1100 kuruş geliri ve o kadar gideri olan belediyesi vardir.

     Resmi emlak şubesi ile telgrafhane devlete aittir.

     Ayrica 3 köprü, 4 çesme ve 4 kiremithane vardir. Dindoğru mahallesindeki camii ahŞap olup Fatih'in, Hacı Hasan mahallesindeki cami ise, gayet güzel, süslemeli ve bir kubbeli kagir olup Cedid Ali Paşa tarafından yaptırı1mıştır.

     Cami'in kubbesi, Sultan Selim camiinin kubbesi model alınarak yapılmıştır.

     Kaza kenarında Varoş mahallesinden geçen Büyük Dere adlı nehrin kaynagi Kırkkilise dağları olup Ergene ile birleşir.

     Kazadaki çesmelerden ikisini ve harap olan hamamı Ali Paşa yaptırmıştır. Köprülerden birisi altı gözlü ve taş olup Sultan II. Murat tarafından H:1043 - M:1634 tarihinde yaptırılmıştır.

     Alpullu köyü yakınında ve Ergene nehri üzerindeki beş gözlü taş köprü de şehit Mehmet Paşa'nin yaptırdıği hayır eserlerindendir.


     Kasaba içindeki ahşap tekkede, Tanrı ermişlerinden Sarı Saltuk gömülüdür. Ölüm tarihine ait bir bilgi elde edilemeyip, ancak adı geçenin, H:300-M:912 tarihlerinde Anadolu'dan buraya gelip birçok savaşlarda bulunduğu, mezarının Diyarbakir'da olduğu anlatildigina göre, adi geçen tekkenin onun makamı olacağı anlaşılıyor.

     Kendisinin yaşlılık dönemi olmasından dolayı kasabaya Baba-i Atik denmiş olduğu sanılmaktadır.

     Kaza, üçüncü sınıftan olup, Kara Halil, Çengerli, Pınarhisar, Kozciğaz, nahiyelerinden ve merkeze bağli 31 köyde, kasaba dişinda 1505 evde 5064 Müslüman nüfus, 1219 evde 5561 Hiristiyan nüfus ve 18 evde de 82 çingene nüfus vardir.

     41 dükkan, 4 cami, 11 mescit, değisik 31 okul, 9 kilise, 2 köprü, 10 çesme, 5 kiremit ve tuğla ocaği vardır. Buğday, mısır gibi ürünleri fazladır.

     İthalat ve ihracatı değişik zahirelerden olup senede yaklaşık olarak 300000 kilo zahire elde edilir. Ziraat bankasi şubesinin mevcudu olmayip eski ve yeni açılan kredi ile 383252 kuruş sermayesi vardır. 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.