Haberler / Duyurular Duyurular  İ L A N
   
     T.C.
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   


          İlçemiz Hacıhasan Mahallesi Muhtar Hurşit sokak üzerinde Dış Kapı No: 5 adresinde bulunan, kadastronun 1650 ada,  44  parsel sayılı mülkiyeti  Süheyla YILMAZ - Hasibe KÜÇÜKKARTAL - Gülser BİNGÜL - Hasene DÜNDAR - Melike YILMAZ ve Merve YILMAZ adlarına hisseli şekilde kayıtlı olan, tapuda niteliği avlulu kerpiç ev olarak tescilli taşınmaz üzerinde, batı tarafından komşu parsele bitişik şekilde, parselin ortasında yapılma iki katlı yığma kerpiçten yapılma tehlikeli yapıya 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.Maddesi gereği  08 / 03 / 2023 tarihinde Belediyemizce Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı Raporu düzenlenmiş, bir(1) nüshası tehlikeli yapıya asılmış, bir(1) nüshası tebliğ yerine kaim olmak üzere Mahalle Muhtarına elden tebliğ edilmiş olup, aynı Kanun gereği otuz(30) gün süre ile ilgililere ilanen duyurulur.
 

Diğer İçerikler
İ L A N
İ L A N
İ L A N
İ L A N
 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.