Babaeski Babaeski Tarihi  Başbakanlık Arşivinde Babaeski

   Eğer Babaeski'yi Başbakanlık Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri katologları bağlamında ararsanız pek çok sayıda Babaeski bilgisine ulaşırsınız ki tümü tek tek araştırma yapmaya açık konulardır...

     Biz oralardan da Babaeski notları derledik.

     Orneğin: "Aşar Vergisi'nin bin nispet dairesinde ve arazi üzerinden alınmasına" ilk kez Babaeski (ve Nasliç ile Presova) kazalarından başlanmıştır. (Hicri 1315;miladi 1899'da)

     Yine örneğin aynı yılda Zalif adındaki köy Havsa'ya bağlıymış ama halk ısrar edince Babaeski'ye bağlanmış.

     1920'de Yunan Işgali yaşanmış fakat polis memurlarının Haziran ayı maaş[arı "Mahallince" yine de ödenebilmiş.

     Işgal nedeniyle Babaeski'ye gelemeyerek Edirne'de ikamet etmek zorunda kalan Babaeski Darulmühallimin yuvası muallimlerinden Mı4s- tafa'nın birikmiş maaşları Istanbul Vilayeti Hususi Bütçesinden tesliyesi (ödenmesi) kararı alınmış.

     Aynı uygulama Babaeski Aygır Deposu Katibi için de yapılmış.

     Muallim Hasan Basri, inas Kız Mektebi Başöğretmeni Nefise Ismet Hanım, Inas Mektebi Müallimesi Hediye Hanım ve diğerleri maaşlarını hep Istanbul Vilayeti Hususi Bütçesinden almışlar.

     Hemde zamlı olarak...

     Fakat o ara Edirne Valiliğinden Babaeski'ye bir haber gelmiş. Habere göre Babaeski'deki işgalci Yunan askerlerinin bazıları Kral; bazıları da Venizelöz taraftarrymış ve propaganda yapmaktaymışlar.

     1898 yılında, bir ara Babaeski Edirne ve Dimetoka Ferecik tren hattında yoğun trafik nedeniyle sevkiat durdurulmuþ.

     Bu olaydan 8 yıl önce ise Fransız sefirinden bir mektup gelmiş Babaeski'ye. Sefir metubunda Babaeski'den GeIibolu'ya ve oradan Balıkesir'e kadar Şimendifer Hattı inşa etme teklifinde bulunuyormuş.

     1861 yılında bir skandal yaşanmış Babaeski'de...

      Meclis Azalara Molla Mustafa ve Molla Mehmet Kırım Harb? için toplanan yardımları çalmakla kalmayıp askeriyeyi kötüleme ve başka uygunsuz hareketlerde bulununca meclisten ihraç edilmişler.

     1829 yılında Babaeski'de cami ve su yolları elden geçirilip tamir edilmiş...

     Yıl 1922 Yunan Işgalinin son günleri.. Yunanlılar Çatalca ve Babaeski'de maddi ve manevi tecavüzlere uğradıklarını beyan ederek hariciye vekilliğine başvurmuşlar. Hemen hatırlamalıyızl 0 günler Yunan'ı koyma mücadelesinin hız kazandığı günlerdir ve oralarda Anadolu ve Rumeli Müdafa Cemiyeti dolaşmaktadır artık.

     Zaten arşivdeki bir diger not şöyle yazacaktır "Babaeski, Lüleburgaz ve Çorluda bulunan Yunan askerlerini trenle Istanbul cihetine hareket ettikleri.

     Evet kaçıyorlar...

     Başbakanlık arşivinde Babaeski'ye ilişkin haberler bitecek gibi degildir.

     Ornegin 1911 Yılında Babaeski ile Paslıköy arasında demiryolu bekçisi Nikola'nın soyulduğunu bu haberlerden ögreniriz.

     1916 yılında; Babaeski'de, bir kolera yakası yaşanır...

     Biz boşuna demedik; Babaeski söylenceler ve olayların beldesidir. 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.