Babaeski Hangi Hizmeti Nasıl Alırsınız  İNŞAAT RUHSATI
İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir - 

İnşaat Ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte dilekçe ile Belediyeye başvuruda bulunur.
Belediye İmar Müdürlüğü tarafından dosya incelenir.
Yapılan incelemede eksik ve yanlışlıklar yoksa en geç 30 gün içinde yapı ruhsatı verilir.
Eksik veya yanlışlıklar olduğu takdirde 15 gün içinde müracaatçıya ilgili eksik ve yanlışlıklar yazı ile bildirilir.
Eksik ve yanlışlıklar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç 15 gün içinde yapı ruhsatı verilir. 

İnşaat Ruhsatı Alabilmek için gerekli Belgeler

1- Proje tanzimi için imar durumu (Belediyeden) 
2- Aplikasyon Krokisi (Belediyeden) 
3- Kanal Kotu Tutanağı (Belediyeden) 
4- Yol Kotu Tutanağı (Belediyeden) 
5- Jeolojik Rapor (Belediyeden) 
6- Tapu fotokopisi 
7- Aplikasyon Belgesi (Harita Mühendisince hazırlanacak) 
8- Vaziyet Planı 
9- 5 takım mimari proje 
10- 5 takım statik proje 
11- 5 takım sıhhi tesisat, ısı yalıtım, kalorifer projesi 
12- 5 takım elektrik projesi 
13- Mimari proje müellifinin büro tescil belgesi 
14- Statik proje müellifinin büro tescil belgesi 
15- Sıhhi tesisat, ısı yalıtım, kalorifer proje müellifinin büro tescil belgesi 
16- Elektrik proje müellifinin büro tescil belgesi 
17- Mimari teknik uygulama sorumlusunun büro tescil belgesi 
18- Statik teknik uygulama sorumlusunun büro tescil belgesi 
19- Sıhhi tesisat, ısı yalıtım, kalorifer teknik uygulama sorumlusunun büro tescil belgesi 
20- Elektrik teknik uygulama sorumlusunun büro tescil belgesi 
21- Tüm teknik uygulama (T.U.S.) sorumlularının 2’ şer adet taahhütnamesi 
22- Parsele ait jeolojik zemin etüt raporu 
23- Yapı denetim defteri 

NOT:

1-Projenin niteliğine göre peyzaj çalışmaları ve haritacılık çalışmaları gerektiği takdirde bunlarla ilgili projeler de hazırlanıp ruhsat başvuru dosyası ile birlikte Belediyeye sunulacaktır. 
2-Projenin kat yüksekliğine göre asansör avan projeleri ile tatbikat projeleri hazırlanacaktır. 
3-Proje teknik uygulama (T.U.S.) sorumlularının Belediyede dosya açtırmaları gerekmektedir. 
Bu dosyanın içinde yönetmelikte belirtilen evrakların bulunması şarttır.
Ayrıca bu sorumluların her yıl, yıllık büro tescil belgesi ile vergi dairesine kayıtlı olduklarını belirten belgeleri Belediyeye getirmek zorundadırlar. 

 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.