Babaeski Hangi Hizmeti Nasıl Alırsınız  RUHSATSIZ İMARLAR
RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR 

- Belediye veya Mücavir Alan sınırları içinde ruhsat ve ekleri ile plan ve projesine aykırı veya ruhsatsız olarak yapılan yapılar Belediyece o andaki inşaat durumu tespit edilir ve yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. 
- Durdurma yapı tatil zaptının yapı yerine asılması ile yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. 
- Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. 
- Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak Belediyeden mühürün kaldırılmasını ister. 
- Ruhsata aykırılık olan yapıda bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu inceleme sonunda anlaşılırsa mühür Belediyece kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. 
- Aksi takdirde ruhsat iptal edilir. 
- Ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina Belediye Encümeni kararını müteakip Belediyece yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. 
- Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanununun 42.maddesine göre yapı sahibine ve müteahhidine ve fenni mesullerine para cezası işlemi de uygulanır.

 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.