BABAESKİ
Hangi Hizmeti Nasıl Alırız

İnşaat Ruhsatı

 

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir 
İnşaat Ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte dilekçe ile Belediyeye başvuruda bulunur. Belediye İmar Müdürlüğü tarafından dosya incelenir. Yapılan incelemede eksik ve yanlışlıklar yoksa en geç 30 gün içinde yapı ruhsatı verilir. Eksik veya yanlışlıklar olduğu takdirde 15 gün içinde müracaatçıya ilgili eksik ve yanlışlıklar yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlıklar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç 15 gün içinde yapı ruhsatı verilir. 
İnşaat Ruhsatı Alabilmek için gerekli Belgeler

 • Proje tanzimi için imar durumu (Belediyeden) 
 • Aplikasyon Krokisi (Belediyeden) 
 • Kanal Kotu Tutanağı (Belediyeden) 
 • Yol Kotu Tutanağı (Belediyeden) 
 • Jeolojik Rapor (Belediyeden) 
 • Tapu fotokopisi 
 • Aplikasyon Belgesi (Harita Mühendisince hazırlanacak) 
 • Vaziyet Planı 
 • 5 takım mimari proje 
 • 5 takım statik proje 
 • 5 takım sıhhi tesisat, ısı yalıtım, kalorifer projesi 
 • 5 takım elektrik projesi 
 • Mimari proje müellifinin büro tescil belgesi 
 • Statik proje müellifinin büro tescil belgesi 
 • Sıhhi tesisat, ısı yalıtım, kalorifer proje müellifinin büro tescil belgesi 
 • Elektrik proje müellifinin büro tescil belgesi 
 • Mimari teknik uygulama sorumlusunun büro tescil belgesi 
 • Statik teknik uygulama sorumlusunun büro tescil belgesi 
 • Sıhhi tesisat, ısı yalıtım, kalorifer teknik uygulama sorumlusunun büro tescil belgesi 
 • Elektrik teknik uygulama sorumlusunun büro tescil belgesi 
 • Tüm teknik uygulama (T.U.S.) sorumlularının 2’ şer adet taahhütnamesi 
 • Parsele ait jeolojik zemin etüt raporu 
 • Yapı denetim defteri 

NOT :

 • Projenin niteliğine göre peyzaj çalışmaları ve haritacılık çalışmaları gerektiği takdirde bunlarla ilgili projeler de hazırlanıp ruhsat başvuru dosyası ile birlikte Belediyeye sunulacaktır. 
 • Projenin kat yüksekliğine göre asansör avan projeleri ile tatbikat projeleri hazırlanacaktır. 
 • Proje teknik uygulama (T.U.S.) sorumlularının Belediyede dosya açtırmaları gerekmektedir. 
 • Bu dosyanın içinde yönetmelikte belirtilen evrakların bulunması şarttır.
 • Ayrıca bu sorumluların her yıl, yıllık büro tescil belgesi ile vergi dairesine kayıtlı olduklarını belirten belgeleri Belediyeye getirmek zorundadırlar.