KURUMSAL
Etik Komisyonu

Etik Komisyonu

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29.Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Belediye Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Babaeski Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur. 

Faaliyetler

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına etik konuların dâhil edilmesine karar verilmiştir.

Etik Komisyon Üyeleri

  • Yiğit Ali Yılmaz / Etik Komisyonu Başkanı
  • Ufuk BÖKER / Etik Komisyonu Üyesi
  • Yasemin BİLİR / Etik Komisyonu Üyesi