HABERLER / DUYURULAR
Duyurular

Yazı İşleri Müdürlüğünden

Belediye Meclisinin 2024 Yılı Nisan Ayı Toplantısı, hazırlanan Gündeme göre 13/04/2024 tarihine rastlayan Cumartesi günü, saat 14:00’da, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği yapılacağından, aynı Kanunun 21. maddesi gereğince, Sayın Meclis Üyelerinin, belirtilen gün ve saatte toplantıya davet olundukları hususu ilanen duyurulur.