BABAESKİ
Hangi Hizmeti Nasıl Alırız

İnşaata Başlama ve Bitirme Koşulları

 

  • Ruhsat tarihinden itibaren inşaata başlama süresi 2 (iki) yıldır.
  • İki yıl içinde inşaata başlanılmazsa ruhsat hükümsüz sayılır. 
  • İki yıl içinde inşaata başlanıp 5 (beş) yıl içinde bitirilmezse ruhsat yine hükümsüz sayılır.
  • Bu durumda inşaatın devamına izin verilmez. 
  • Mal sahibinin talebi ile yeniden ruhsat düzenlenir ve inşaatın devamına izin verilir.