BABAESKİ
Hangi Hizmeti Nasıl Alırız

Ruhsatsız İmar Durumu

 

Ruhsatsız ve Ruhsat Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar 

  • Belediye veya Mücavir Alan sınırları içinde ruhsat ve ekleri ile plan ve projesine aykırı veya ruhsatsız olarak yapılan yapılar Belediyece o andaki inşaat durumu tespit edilir ve yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. 
  • Durdurma yapı tatil zaptının yapı yerine asılması ile yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. 
  • Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. 
  • Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak Belediyeden mühür ’ün kaldırılmasını ister. 
  • Ruhsata aykırılık olan yapıda bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu inceleme sonunda anlaşılırsa mühür Belediyece kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. 
  • Aksi takdirde ruhsat iptal edilir. 
  • Ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina Belediye Encümeni kararını müteakip Belediyece yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. 
  • Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanununun 42.maddesine göre yapı sahibine ve müteahhidine ve fenni mesullerine para cezası işlemi de uygulanır.