BABAESKİ
Babaeski Tarihi

Başbakanlık Arşivinden Babaeski

Eğer Babaeski'yi Başbakanlık Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri katalogları bağlamında ararsanız pek çok sayıda Babaeski bilgisine ulaşırsınız ki tümü tek tek araştırma yapmaya açık konulardır...

Biz oralardan da Babaeski notları derledik.

Örneğin: "Aşar Vergisi'nin bin nispet dairesinde ve arazi üzerinden alınmasına" ilk kez Babaeski (ve Nasliç ile Presova) kazalarından başlanmıştır. (Hicri 1315;miladi 1899'da) Yine örneğin aynı yılda Zalif adındaki köy Havsa'ya bağlıymış ama halk ısrar edince Babaeski'ye bağlanmış.1920'de Yunan İşgali yaşanmış fakat polis memurlarının Haziran ayı maaş[arı "Mahallince" yine de ödenebilmiş. İşgal nedeniyle Babaeski'ye gelemeyerek Edirne'de ikamet etmek zorunda kalan Babaeski Darulmühallimin yuvası muallimlerinden Mı4s- tafa'nın birikmiş maaşları Istanbul Vilayeti Hususi Bütçesinden tesliyesi (ödenmesi) kararı alınmış. Aynı uygulama Babaeski Aygır Deposu Katibi için de yapılmış.

Muallim Hasan Basri, inas Kız Mektebi Başöğretmeni Nefise İsmet Hanım, Inas Mektebi Müallimesi Hediye Hanım ve diğerleri maaşlarını hep İstanbul Vilayeti Hususi Bütçesinden almışlar.

Hem de zamlı olarak...

Fakat o ara Edirne Valiliğinden Babaeski'ye bir haber gelmiş. Habere göre Babaeski'deki işgalci Yunan askerlerinin bazıları Kral; bazıları da Venizelöz taraftaraymış ve propaganda yapmaktaymışlar.

1898 yılında, bir ara Babaeski Edirne ve Dimetoka Ferecik tren hattında yoğun trafik nedeniyle sevkiyat durdurulmuş.

Bu olaydan 8 yıl önce ise Fransız sefirinden bir mektup gelmiş Babaeski'ye. Sefir mektubunda Babaeski'den Gelibolu’ya ve oradan Balıkesir'e kadar Şimendifer Hattı inşa etme teklifinde bulunuyormuş.

1861 yılında bir skandal yaşanmış Babaeski'de...

Meclis Azalara Molla Mustafa ve Molla Mehmet Kırım Harp? İçin toplanan yardımları çalmakla kalmayıp askeriyeyi kötüleme ve başka uygunsuz hareketlerde bulununca meclisten ihraç edilmişler.

1829 yılında Babaeski'de cami ve suyolları elden geçirilip tamir edilmiş...

Yıl 1922 Yunan İşgalinin son günleri. Yunanlılar Çatalca ve Babaeski'de maddi ve manevi tecavüzlere uğradıklarını beyan ederek hariciye vekilliğine başvurmuşlar. Hemen hatırlamalıyız 0 günler Yunan'ı koyma mücadelesinin hız kazandığı günlerdir ve oralarda Anadolu ve Rumeli Müdafaa Cemiyeti dolaşmaktadır artık. Zaten arşivdeki bir diğer not şöyle yazacaktır "Babaeski, Lüleburgaz ve Çorluda bulunan Yunan askerlerini trenle İstanbul cihetine hareket ettikleri. Evet kaçıyorlar...

Başbakanlık arşivinde Babaeski'ye ilişkin haberler bitecek gibi değildir.

Örneğin 1911 Yılında Babaeski ile Paslı köy arasında demiryolu bekçisi Nikola'nın soyulduğunu bu haberlerden öğreniriz.

1916 yılında; Babaeski'de, bir kolera yakası yaşanır...

Biz boşuna demedik; Babaeski söylenceler ve olayların beldesidir.