BABAESKİ
Babaeski Tarihi

1890/1906 Tarihleri Arasında "EDİRNE" Gazetesinde Yayınlanan Babaeski

Babaeski kazası Kokarca Köyünde, bir kuduz kurt ortaya çıkarak, halkın bir kaçını ve hayvanları ısırdıktan sonra öldürülmüş. Kuduz kurt tarafından ısırılmış olan hastalar, tedavi edilmek üzere İstanbul’a gönderilmiştir.

17 Recep 1324 / M: 06.09.1906

Babaeski kazası Hamidiye Mahallesinde, Haztne-i hğssa şahaneden yaptırılmış olan lptidüi Mektebi ve tamir ettirilen su yollarının açılışı yapılmıştır.

9 Şaban 1324 / M:28.09.1906

Mekteb-i Mülkiye-i Şahaneden mezun olup, diğer yörelerde de kaymakamlık yaptıktan sonra Babaeski Kaymakamlığı'na tayin edilen Celal Bey tarafından "Kitab-ül Resmiye"adıyla bir eser yazılmıştır.Adı geçen eserde, resmi kurallar hakkında bilgiler verilmekte; resmiyette dikkat edilmesi gerekli edebi kurallar örneklerle anlatılmaktadır. Fiyatı beş kuruş olan bu kitaptan birer tane edinilmesi tavsiye edilir. Böyle bir kitabı yay]nlamış olduğu için de Kaymakam Celal Bey'e teşekkür ederiz.

4 Ziİkade 1324 IM:20.12.1906

Babaeski Emlak-ı hümayun şubesine bağlı Taşavlu köyünde, bir mektep ve bir caminin yapılmasına irade-i seniye "padişah izni" verilmesi

21 Zlikade 1325 /M:27.12.1907

Babaeski ve Çorlu kazalarının ihtiyacı olan tohumluk zahirenin, parasını sonradan ödenmek üzere verilmesi. Edirne gazetelerinde bu haberlerin dışında Babaeski ile ilgili olarak, Babaeski Belediye Hekimi tarafından düzenlenerek, Edirne Vilayetine bildirilen, doğum ve ölüm ile ilgili istatistik, Edirne gazetesinde yayınlanmıştır. Bu istatistikler, Edirne Sıhhiye Müfettişliğinin isteği üzerine, Babaeski Belediye hekimi tarafından her ayın sonunda, düzenli bir şekilde hazırlanarak gönderilmiştir. Ornegin: "1893 yılı Nisan ayında Babaeski'de; 5'i erkek 3'ü kadın olmak üzere 8 kişi ölmüş, yine aynı ay içeresinde; 8'i erkek, 3'ü kız çocuğu olmak üzere toplam 11 çocuk doğmuştur. 1893 yılı Mayıs ayında ise 2'si kadın l'si erkek olmak üzere üç ölüm meydana gelmiş ve 7 kız çocuğu da doğmuştur."