BABAESKİ
Hangi Hizmeti Nasıl Alırız

Yapı Kullanma İzni

 

Ruhsat ve ekleri ile plan ve projesine uygun şekilde yapı tamamlandığında sigorta ilişiksizlik belgesi ve yapı denetim defteri ile birlikte mal sahibi dilekçe ile Belediyeye müracaata bulunur. Belediyece inşaatın mahallinde ve dosyasında yapılan incelemede yapının ruhsat ve ekleri ile plan ve projesine uygun olarak yapıldığını tespit etmesi halinde, eksiksiz olarak YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ’ ni düzenler ve mal sahibine verir. Bu durumda yapı tamamlanmış olmaktadır.