BABAESKİ
Hangi Hizmeti Nasıl Alırız

Evlendirme İşlemleri

 

Evlenme Ehliyeti ve Şartları Nelerdir?

On sekiz yaşını doldurmuş ve mahkemece koruma altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.

Ayrıca;

a)-On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne-baba izni, anne baba yok ise vasi veya vesayet makamının izni ile

b)-On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hâkimin izni ile evlenebilir.

c)-On beş yaşında olanlar hiçbir şekilde evlenemez.

Yaşlarının küçüklüğü veya başka nedenlerle evlenmeleri anne – baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızasını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır. Rıza belgeleri; noterden yapılabileceği gibi ana- baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda imzalanabilir. Ana-babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

d)- Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığını veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına, kaldırılmasına karar verdiği takdirde kadın için bekleme süresi ortadan kaldırılır.4721 Sayılı T.M.K 132. Maddesi ve Evlendirme Yönetmeliğinin 15/c maddesi.

Not: Aile Mahkemesi kararının kesinleştirilmesi zorunludur.

Müracaat Nasıl Yapılır?

Babaeski Belediyesi 1. Katta bulunan Evlendirme Memurluğuna evlilik müracaatları hafta içi her gün mesai saatleri içinde 17:00 kadar evlenecek çiftlerin birlikte başvurusuyla yapılmaktadır. Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütülebilir. Bunun için özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlik bilgilerinin bulunması, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır. Vekâlet ile evlenme yapılamaz

Evlilik Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. 10 seneyi geçmemiş, silinti ve kazıntısız, soğuk mühürlü, resimli nüfus cüzdanları kabul edilir. Ehliyet, SSK kartı ve benzeri kimlik kartları kabul edilmez. (Evlendirme Yönetmeliği Madde 18)

5’er adet vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar renkli ve ön cepheden baş açık, İnkılap İlkelerine uygun olarak sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde olması gerekmektedir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir. ( Fotokopi ve kopya fotoğraflar geçersizdir. Bu gibi fotoğraflar kesinlikle kabul edilmez)

Evlenecek çiftler 5’er adet fotoğraf, nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileriyle Babaeski Belediyesi 1.Katta bulunan Evlendirme Memurluğuna başvuracaktır. Resmi veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından alınacak sağlık raporu-resmi kurul sağlık raporu

NOT: Aile Sağlık Hekiminizi htpp://sbu.saglık.gov.tr /sbahbs  adresinde öğrenebilirsiniz.

Yabancılar için LAHEY ‘e imzalı ülkelerin vatandaşları için Uluslararası Çok Dilli Bekârlık Belgesi,

Diğer ülke vatandaşları için Konsolosluktan ( valilik onaylı) ya da Büyükelçilikten (Dışişleri Bakanlığı onaylı) bekârlık ve doğum belgesi,

Bekârlık ve doğum belgesini kendi ülkelerindeki yetkili makamlarından aldıktan sonra Türk Konsolosluğuna onaylatılarak evlendirme memurluğuna teslim edilecektir. Ayrıca pasaportların giriş çıkış tarihleri, vize süreleri kontrol edilmekte, eğer uygunsa Notere tercüme edilmesi gerekmektedir.

Yabancı uyruklu evlenme müracaatlarında Evlendirme Memurluğumuzca gerekli ön kontrol yapılmakta ve eksik evrak ya da belgelerde isim farklılığı tespit edildiğinde müracaat kabul edilmemektedir.

Yabancı uyruklu evlenme müracaatlarında nikâh günü müracaat sırasına göre verilmektedir.

Evlendirme Müracaatı İle İlgili Diğer Bilgiler Nelerdir?

Kızlık soyadını kullanmak isteyenler, evlendirme memuruna kayıt anında söylemeleri gerekmekte olup, soyadı kullanma dilekçesi sisteminde çıktı alarak evlendirme memurunun önünde imzalanacaktır.

Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir. Evrak geçerlilik süresi 180 gün olarak hesaplanır.

Eksik evrakla müracaat yasa gereği kabul edilmemektedir.

Evrakları eksik olan ve nikâh ücretini yatırmayan çiftlere nikâh için gün verilmeyecektir.

Müracaat edildikten sonra enerken gün varsa 1 (bir) gün sonraya verilir.

Müracaat tarihinde yasa gereği nikâh akdi yapılmamaktadır.

Cumartesi, Pazar günleri ise saat 14:00’ten önce nikâh programı alınmamaktadır.

Nikâh töreninde şahitlik yapacakların; T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya ehliyetlerinin olması ve istenildiğinde gösterilmesi zorunludur.

Nikâh Ücretleri Ne kadardır?

Mesai Saati İçerisinde Atatürk Kültür Merkezi Salonunda Gerçekleşen Nikâh Ücreti: 531 TL

Mesai Saati Dışında Atatürk Kültür Merkezi Salonunda Gerçekleşen Nikâh Ücreti: 767 TL 

Mesai Saati Dışında Atatürk Kültür Merkezi Salonu Dışında Gerçekleşen Nikâh Ücreti: 767 TL

Mesai Saati İçinde Atatürk Kültür Merkezi Salonu Dışında Gerçekleşen Nikâh Ücreti: 767 TL

Resmi Tatil Günlerinde Gerçekleşen Nikâh Ücreti: 767 TL