BABAESKİ
Hangi Hizmeti Nasıl Alırız

İmar Durum Tanzimi

 

  • Dilekçe
  • Tapu
  • Çap
  • Röperli Kroki
  • Eski eser parsellerden fotoğraf ve Koruma Kurulu Kararı