KURUMSAL
Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

        

  Nevzat ACAR          

 • Yazı İşleri Müdürlüğü
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü
 • Su İşleri Müdürlüğü
 • Zabıta Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • İtfaiye Müdürlüğü
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü