HABERLER / DUYURULAR
Duyurular

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden

İlçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi 599 nolu sokak üzerinde Dış Kapı No: 7 adresinde bulunan, kadastronun 1575 ada,  22  parsel sayılı mülkiyeti Nuket OKUMUŞ adına kayıtlı olan, tapuda niteliği bahçeli kargir ev olarak tescilli taşınmaz üzerinde bulunan, kuzey tarafından komşu parsele bitişik, bir katlı yığma şeklinde, mevcut şekli ile tuğladan yapılma tehlikeli yapıya 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.Maddesi gereği   16 / 05 / 2024 tarihinde Belediyemizce Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı Raporu düzenlenmiş, bir(1) nüshası tehlikeli yapıya asılmış, bir(1) nüshası tebliğ yerine kaim olmak üzere Mahalle Muhtarına elden tebliğ edilmiş olup, aynı Kanun gereği otuz(30) gün süre ile ilgililere ilanen duyurulur.